Skip til hoved indholdet
Musikskolen tilbyder fripladser til særligt trængte familier.
Tildelingskriterierne er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
 
Fripladsansøgningen er en integreret del af den elektroniske tilmelding til Musikskolen, således at tilmelding til Musikskolen og ansøgning om friplads sker i en og samme arbejdsgang.

Ansøgning er kun gældende for et musikskoleår.
 
Tilmelding til Musikskolen og ansøgning om friplads: http://fredensborg.speedadmin.dk/tilmelding
 
Indkomstkriterie:
Seneste fem måneders lønsedler eller årsopgørelsen skal uploades og efterfølgende godkendes for at kunne komme i betragtning til en friplads. Der skal fremsendes lønsedler/årsopgørelse for samtlige, der bidrager til husstandsindkomsten.

Antal personer  i husstanden   Grænse pr. person     Grænse pr. familie/husstand
1 person                                         Kr. 103.200                  Kr. 103.200
2 personer                                     Kr.   78.200                  Kr. 156.400
3 personer                                     Kr.   66.467                  Kr. 199.400
4 personer                                     Kr.   59.250                  Kr. 237.000
5 personer                                     Kr.   54.200                  Kr. 271.000
6 personer                                     Kr.   50.383                  Kr. 302.300