Skip til hoved indholdet

Vi har et antal instrumenter, der fortrinsvis udlejes til begynderelever. Det tilrådes at anskaffe instrument i samråd med Musikskolen og læreren. Visse instrumenter kan købes med rabat gennem Musikskolen.

Klaverer og blokfløjter kan ikke lejes på Musikskolen, men vi formidler gerne aftale om leje af klaver. 

Instrumentleje:

Lejeperiode: 15. august - 15. juni.

Lejepris for et undervisningsår: 1.280 kr.

Lejen opkræves samtidig med undervisningen.

Musikskolen kontakter jer i løbet af foråret vedrørende eventuel leje af instrument i sommerferien. Såfremt I ønsker at leje instrumentet henover sommeren, vil der blive tillagt en ekstra instrumentlejetakst på rate 1, der forfalder 1. september i efterfølgende skoleår. Taksten vil være 200 kr. 


Noder
Noder til undervisningsbrug betales af eleven og anskaffes i samråd med læreren. Musikskolen stiller noder til korsang, orkester- og sammenspil gratis til rådighed.

ny