Skip til hoved indholdet
 
Fra og med skoleåret 2021/22 gælder følgende regler for ansøgning om økonomisk tilskud til undervisning i musikskolen:
 
Musikskolen yder økonomisk tilskud til særligt trængte familier.
Tilskuddet er på op til 3.000 kr. pr. elev.
 
Det betyder, at hvis man vælger et undervisningtilbud på hold fx. 'Ind i musikken' eller 'karrusel', vil undervisningsudgiften blive fuldt dækket. Hvis man vælger soloundervisning, vil der blive en egenbetaling. Se priser for vokal- og instrumentalundervisning her.
 
Tilskuddet ydes i henhold til gældende indkomstkriterier (se nedenfor). 
Ansøgning om tilskud er en integreret del af den elektroniske tilmelding til Musikskolen, således at tilmelding til Musikskolen og ansøgning om tilskud sker i en og samme arbejdsgang.
 
Ansøgning er kun gældende for ét musikskoleår.
 
Tilmelding til Musikskolen og ansøgning om tilskud - se her
 
Ansøgningerne behandles 3 gange årligt:
1. juni (for ansøgninger modtaget i perioden 6. april – 31. maj)
23. juni (for ansøgninger modtaget i perioden 1. -22. juni)
15. september (for ansøgninger modtaget i perioden 23. juni – 14. september)
 
Resten af året opfordres man til at kontakte musikskolens kontor inden indsendelse af ansøgning om tilskud.
 
Indkomstkriterie:
 
Seneste fem måneders lønsedler eller årsopgørelsen skal uploades og efterfølgende godkendes for at kunne komme i betragtning til modtage økonomisk tilskud. Der skal fremsendes lønsedler/årsopgørelse for samtlige, der bidrager til husstandsindkomsten.
 
Herunder ses maksimum for husstandens samlede disponible indkomst, når skatter og renter er betalt. (Beløb for 2022)
 
Familier med 1 voksen og:
1 barn  173.930 
2 børn 214.063 
3 børn 254.210 
4 børn 294.344 
5 børn  334.477 
6 børn 374.624 
 
Familier med 2 voksne og:
1 barn 240.828
2 børn 280.961 
3 børn 321.108 
4 børn 361.242 
5 børn  401.375 
6 børn 441.509

 

ny