Skip til hoved indholdet

Familier med flere børn kan få søskenderabat. Første barn betaler fuld pris, og øvrige børn får 500 kr. i rabat pr. barn pr. skoleår. 
For at opnå søskenderabat skal man ved tilmeldingen opgive samme forældre-cpr.nr. for alle søskende.

Rabatten fratrækkes årets sidste rate, der opkræves 1. april.

Søskenderabat ydes kun hvis begge søskende er tilmeldt et helt skoleårs undervisning. For kurser af kortere varighed ydes ikke søskenderabat.

ny