Skip til hoved indholdet

I forbindelse med skolereformen i 2014 blev der åbnet for, at musikskolens elever kan fritages fra dele af folkeskoleundervisningen for at modtage deres musikskoleundervisning. For at en sådan aftale kan indgås, skal elevens forældre søge folkeskolens leder skriftligt om lov. Det er skolelederen på den enkelte folkeskole, der bestemmer, om ordningen kan godkendes.

Tilsagnsblanketten kan downloades her.

ny