Skip til hoved indholdet

BABYRYTMIK

Til babyrytmik synger, danser, spiller, sanser, nusser og griner vi. At gå til rytmik giver dig et indblik i hvordan sang, musik og bevægelse kan være med til at styrke dit barns udvikling både sprogligt og motorisk. Rytmik er nærvær med din baby og giver inspiration til sange og lege I kan bruge derhjemme.
                                                 
Der oprettes hold i babyrytmik i enten Fredensborg, Nivå eller Kokkedal, når der er tilmeldte nok til at danne hold.

Minimum deltagere pr. hold: 6 elever

Pris for forløb på 8 gange: 400 kr. 
Er du interesseret i at starte til babyrytmik, kontakt musikskolen på: musikskolen@fredensborg.dk
Vi opretter hold efter behov.

Musikalsk Legestue (1 - 5 år)

Musik, sang, leg og bevægelse for 1–5 årige sammen med mor og/eller far.

Musikalsk Legestue styrker mange af de elementer, som det er vigtigt at udvikle hos et barn i dets første leveår; for eksempel motorik, sanser, sprog, koncentration og socialisering. Indlæringen foregår gennem sang, leg og bevægelse med forskellige redskaber som bolde, tove, ringe og pinde. Der spilles musik af både klassisk og rytmisk karakter på diverse slagtøjsinstrumenter. Derudover giver det mulighed for som forældre at nyde det tætte samvær med sit barn. Forhåbentlig vil I føle jer inspireret til at fortsætte det musiske samvær derhjemme, og undervisningen er derfor lige så meget et "skub" til at hanke op i sig selv; dette gør vi ved at bruge både nye men også gamle og velkendte sange og sanglege.

Koncentrations- og koordinationsevnen skærpes, og personligheden udvikles. De kreative evner, fantasi og musikalitet styrkes, og børnene lærer at bruge krop og stemme til at udtrykke egne musikalske oplevelser.

Holdene vil blive etableret i de områder, hvor flest elever kommer fra.