Skip til hoved indholdet

Ind i musikken 

Nu skal der synges, danses og spilles! Alle musikkens grundelementer indlæres gennem sang, spil, leg og bevægelse. Vi arbejder ved hjælp af forskellige redskaber som bolde, ærteposer, tørklæder, ringe, mm. Der spilles musik af både klassisk og rytmisk karakter på diverse instrumenter.

Vi kommer omkring rytmelære, rytmenotation og andre teorier og hørelære elementer, hvorfor deltagelse på et rytmikhold er en god forberedelse for senere instrumentalundervisning.
Børnenes kreativitet, samarbejdsevner og (naturligvis) musikglæde udfordres og udvikles.

Vi opretter hold på de skoler, hvor eleverne er, hvis der er ok, der tilmelder sig. Så tag fat i dine klassekammarater, så I kan være flere, der går til musik sammen!

Tilmelding - klik her

Musik- og Rockkarrusel

Koncentrations- og koordinationsevnen skærpes, og personligheden udvikles. De kreative evner, fantasi og musikalitet styrkes, og børnene lærer at bruge krop og stemme til at udtrykke egne musikalske oplevelser. Der er mulighed for, at man får snuset til flere instrumenter i løbet af et skoleår samt lærer en masse om musikkens udvikling igennem tiden.

Vi opretter hold på de skoler, hvor eleverne er, hvis der er nok, der tilmelder sig. Tag fat i dine klassekammerater, så I kan være flere, der går til musik sammen!

Tilmelding - klik her

 

 

BABYRYTMIK

Til babyrytmik synger, danser, spiller, sanser, nusser og griner vi. At gå til rytmik giver dig et indblik i hvordan sang, musik og bevægelse kan være med til at styrke dit barns udvikling både sprogligt og motorisk. Rytmik er nærvær med din baby og giver inspiration til sange og lege I kan bruge derhjemme.
                                                 
Der oprettes hold i babyrytmik i enten Fredensborg, Nivå eller Kokkedal, når der er tilmeldte nok til at danne hold.

Minimum deltagere pr. hold: 6 elever

Pris for forløb på 8 gange: 400 kr. 
Er du interesseret i at starte til babyrytmik, kontakt musikskolen på: musikskolen@fredensborg.dk
Vi opretter hold efter behov.

Musikalsk Legestue (1 - 5 år)

Musik, sang, leg og bevægelse for 1–5 årige sammen med mor og/eller far.

Musikalsk Legestue styrker mange af de elementer, som det er vigtigt at udvikle hos et barn i dets første leveår; for eksempel motorik, sanser, sprog, koncentration og socialisering. Indlæringen foregår gennem sang, leg og bevægelse med forskellige redskaber som bolde, tove, ringe og pinde. Der spilles musik af både klassisk og rytmisk karakter på diverse slagtøjsinstrumenter. Derudover giver det mulighed for som forældre at nyde det tætte samvær med sit barn. Forhåbentlig vil I føle jer inspireret til at fortsætte det musiske samvær derhjemme, og undervisningen er derfor lige så meget et "skub" til at hanke op i sig selv; dette gør vi ved at bruge både nye men også gamle og velkendte sange og sanglege.

Koncentrations- og koordinationsevnen skærpes, og personligheden udvikles. De kreative evner, fantasi og musikalitet styrkes, og børnene lærer at bruge krop og stemme til at udtrykke egne musikalske oplevelser.

Holdene vil blive etableret i de områder, hvor flest elever kommer fra.