Skip til hoved indholdet

Hvorfor et musikskoleråd?
Da musikskolerne i 2007 blev en obligatorisk opgave for kommunerne (jf. §3b.), blev det samtidig frivilligt fortsat at have skolebestyrelser med brugerrepræsentation.
De fleste musik- og kulturskoler har dog valgt at fortsætte med musikskoleråd i en eller anden form.

Hvorfor er der brug for dig?
For at udvikle en kommunal musikskole, der tilgodeser de behov lokale børn og unge har i kommunen, er det vigtigt at have så mange stemmer og vinkler med ind over udviklingen af skolen som muligt. 
Som forælder og som elev, ved du bedst, hvorfor du ønsker at spille musik, og du har måske også en idé eller gjort dig nogle tanker om, hvad musikskolen kan tilbyde dig.
I de næste 10 år pågår et stort arbejde med at renovere, bygge og udvikle kommunens folkeskoler. Samtidig er der gang i forskellige byudviklingsprojekter med planer om kulturhuse i en eller anden form.
Måske kan musikskolen tænkes med ind i nogle af disse planer? 

Hvad går opgaven ud på?
Fredensborg Musikskoleråd afholder 4 årlige møder. Musikskolelederen er sekretær ved møderne og sørger i det hele taget løbende for at informere rådets medlemmer om musikskolens daglige drift.
Arbejdet foregår på møderne. Her vil vi drøfte spørgsmål, der drejer sig om musikskolens dagligdag, fag og aktiviteter (jf. vedtægternes §6.). Som borger i kommunen har du måske visioner for kulturpolitiken, måske har du idéer til synlighed og markedsføring, kendskab til andre relevante samarbejdspartnere i kommunen, og meget, meget mere.
Du repræsenterer brugeren, og din vinkel og stemme er vigtig, for at vi sammen kan tilbyde de bedste og mest relevante musikfag og aktiviteter for vores børn og unge i Fredensborg kommune. Medlemmer vælges for 2 år med valg i november i ulige år.

Hvad og hvor er Fredensborg musikskole?
Fredensborg kommunes Musikskole er en decentral musikskole, hvilket betyder, at musikskolens undervisning finder sted på samtlige kommunens folkeskoler og fordelt nogenlunde ligeligt ud i alle fire bysamfund.

Fredensborg Musikskole har ikke et ”Musikskolehus”. Musikskolens kontor og administration har til huse på Kokkedal skole, hvor musikskolen endvidere råder over fem undervisningslokaler samt et lærerværelse.
På de øvrige folkeskoler deler vi enten musiklokalerne med skolen eller har enkelte steder ét lokale, vi kan betegne som musikskolens eget lokale. 

Musikskolens undervisere er alle uddannet på enten universitetet eller musikkonservatoriet. Det er lange videregående musikuddannelser, hvor håndværket er hovedfokus – det at kunne spille og håndtere et instrument.
Mange musikskolelærere er deltidsansatte på musikskolen, og har en aktiv musikerkarriere ved siden af deres undervisningsarbejde.

Fælles for medarbejderne på Fredensborg Musikskole er: At de alle brænder for deres fag og derfor bidrager med stort engagement til den daglige kerneopgave, at undervise kommunens børn og unge i musik og give dem så gode oplevelser på deres respektive instrumenter som muligt.