Skip til hoved indholdet
    Hjem Om musikskolen Musikskoleråd

Musikskoleråd

På Fredensborg Musikskole blev i oktober 2021 nedsat et musikskoleråd bestående af fire forældrerepræsentanter, en musikskoleelev, en medarbejderrepræsentant samt musikskolens leder.
 
Musikskolerådet mødes 2-3 gange om året.
 
Der er stadig åbent for flere forældrerepræsentanter i rådet. Kontakt musikskoleleder Maria Blum Bertelsen, hvis du er interesseret eller har spørgsmål til musikskolerådet.
 

Musikskolerådets opgaver

  • Musikskolerådet er rådgivende organ for musikskolens ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til musikskolens udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til musikskolens økonomi og personaleforhold.
  • Musikskolerådet har til formål at sparre med lederen om alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen, herunder undervisning, projekter og disses relevans. 
  • Musikskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. 
  • Musikskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter. 
  • Musikskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder. 
  • Musikskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til målsætninger for skolen. 
Fredensborg Musikskole

Fredensborg Musikskole
Holmegårdsvej 101
2980 Kokkedal 

Tilgængelighedserklæring

Telefon: