Skip til hoved indholdet

Musikskoleråd

 
I forbindelse med ændring af musikloven og dermed en ny bekendtgørelse i 2014, der erstattede de tidligere vejledende standardvedtægter for musikskoler og de vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning, blev det samtidig ikke længere et krav, at musikskolerne skulle have bestyrelser men eksempelvis kunne erstatte med brugerråd eller advisory boards.
 
På Fredensborg Musikskole blev i oktober 2021 nedsat et musikskoleråd bestående af fire forældrerepræsentanter, en musikskoleelev, en medarbejderrepræsentant samt musikskolens leder.
 
Musikskolerådet mødes 2-3 gange om året.
 
Der er stadig åbent for flere forældrerepræsentanter i rådet. Kontakt musikskoleleder Maria Blum Bertelsen, hvis du er interesseret eller har spørgsmål til musikskolerådet.
 
 
Musikskolerådets opgaver:
 
  • Musikskolerådet er rådgivende organ for musikskolens ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til musikskolens udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til musikskolens økonomi og personaleforhold.
  • Musikskolerådet har til formål at sparre med lederen om alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen, herunder undervisning, projekter og disses relevans. 
  • Musikskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. 
  • Musikskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter. 
  • Musikskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder. 
  • Musikskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til målsætninger for skolen. 

ny