Skip til hoved indholdet

I musikskolens vedtægter står der i  §2 om musikskolens formål:

  • Gennem udvikling af børnenes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At brbringe den enkelte elev instrumentale/ vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til at fremme det lokale musikmiljø.


Musikskolens talentskole er for de børn og unge, der måske sigter efter en professionel musikkarriere. Talentskolen er et gratis tilbud til 14-15 elever, der udviser en særlig grad af motivation og talent. 

Musikskolen skal være for alle. Vi tilbyder derfor søskenderabat til dig, der har flere børn i Musikskolen. Vi har også lavet en fripladsordning, således at særligt økonomisk trængte familier nu også kan sende deres børn til musikundervisning.