Skip til hoved indholdet

I bekendtgørelsen for lov om musik fra 2007 står, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole. 

Fredensborg Musikskoles formål er beskrevet i musikskolens vedtægter:

  • Gennem udvikling af børnenes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At brbringe den enkelte elev instrumentale/ vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til at fremme det lokale musikmiljø.


Musikskolens talentskole er for de børn og unge, der måske sigter efter en professionel musikkarriere. Talentskolen er et gratis tilbud til 12 elever, der udviser en særlig grad af motivation og talent. Elever indstilles til talentskolen af deres faglærer.

Musikskolen skal være for alle. Vi tilbyder derfor søskenderabat til dig, der har flere børn i Musikskolen. Vi tilbyder desuden økonomisk tilskud, således at særligt økonomisk trængte familier også kan sende deres børn til musikundervisning. Læs mere om det her.


 

ny