Skip til hoved indholdet
    Hjem Om musikskolen Om Fredensborg Musikskole

Om Fredensborg Musikskole

Fredensborg Musikskoles formål er

  • Gennem udvikling af børnenes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til at fremme det lokale musikmiljø.


Fredensborg Musikskolen tilbyder en Fokus-linje for op til 12 børn og unge, der viser en særlig grad af motivation og interesse for musikken. Elever indstilles til Fokus-linjen af deres faglærer.


Musikskolen skal være for alle.

Vi tilbyder derfor søskenderabat til familier, der har flere børn i Musikskolen. 

Vi tilbyder desuden økonomisk tilskud, således at særligt økonomisk trængte familier også kan sende deres børn til musikundervisning.

Fredensborg Musikskole

Fredensborg Musikskole
Holmegårdsvej 101
2980 Kokkedal 

Tilgængelighedserklæring

Telefon: