Skip til hoved indholdet
    Hjem Om musikskolen Om Fredensborg Musikskole

Om Fredensborg Musikskole

Fredensborg Musikskoles formål er

  • Gennem udvikling af børnenes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til at fremme det lokale musikmiljø.


Fredensborg Musikskolen tilbyder en talentlinje for op til 12 børn og unge, der viser en særlig grad af motivation og talent for musikken. Elever indstilles til talentskolen af deres faglærer.

Musikskolen skal være for alle.

Vi tilbyder derfor søskenderabat til familier, der har flere børn i Musikskolen. 

Vi tilbyder desuden økonomisk tilskud, således at særligt økonomisk trængte familier også kan sende deres børn til musikundervisning.

Fredensborg Musikskole

Fredensborg Musikskole
Holmegårdsvej 101
2980 Kokkedal 

Tilgængelighedserklæring

Telefon: